Желе

 • Желе за полнење на кабел за блокирање вода

  Желе за полнење на кабел за блокирање вода

  Кабел желе е хемиски стабилна мешавина од цврст, полуцврст и течен јаглеводород.Желето за кабли е без нечистотии, има неутрален мирис и не содржи влага.

  Во текот на пластичните телефонски комуникациски кабли, луѓето сфаќаат дека поради пластиката има одредена пропустливост на влага, што резултира со тоа што кабелот има проблеми во однос на водата, често како резултат на јадрото на кабелот е упад на вода, влијанието на комуникацијата, непријатностите на производство и живот.

 • Желе за полнење со оптички влакна

  Желе за полнење со оптички влакна

  Индустријата за кабли со оптички влакна произведува кабли со оптички влакна со обложување на оптичките влакна во полимерна обвивка.Помеѓу полимерната обвивка и оптичкото влакно се става желе.Целта на овој желе е да обезбеди водоотпорност и како тампон на напрегањата и напрегањата на свиткување. Типичните материјали за обвивка се полимерни по природа со полипропилен (PP) и полибутилтерепталат (PBT) кои се најчесто користени материјали за обвивка.Желето е обично не-Њутновско масло.